Havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží na ochranu proti škodám, které mohou vzniknout při provozu motorového vozidla, ale i mimo něj.

Pojistné krytí je možné si sjednat na tato základní rizika:

  • havárie,
  • živelná událost,
  • krádež, vloupání do vozidla, vandalizmus způsobený třetí osobou.

K těmto základním rizikům jsou v nabídce různá praktická připojištění, která slouží ke snížení škod pojištěných osob v případě pojistné události:

  • pojištění zavazadel,
  • pojištění nadstandardní výbavy vozidla,
  • úrazové pojištění osob ve vozidle,
  • zapůjčení motorového vozidla v případě nehody,
  • pojištění čelního skla bez spoluúčasti,
  • připojištění finanční ztráty v případě totální škody anebo krádeže vozidla,
  • pojištění při výkonu pracovních povinností, např. pracovní stroje.

Pojištění je možné sjednat pro motorová i přípojná vozidla, na soukromé nebo firemní účely.

Důležitý je technický stav a stáří vozidla. Pojištění je zpravidla v nabídce se spoluúčastí pojistníka na způsobené škodě. Nejčastěji se jedná o kombinaci fixní částky s procentuální, např. 5%, min. 5000 Kč (pokud uvedené procento z výšky škody přesáhne uvedenou částku, pojištěný se podílí procentuální částí z výšky škody).

Pojišťovny však mají v nabídce na výběr více druhů spoluúčastí v závislosti na typu a ceně vozidla.