Povinné ručení

Každý vlastník nebo držitel motorového vozidla má povinnost mít uzavřené povinné ručení po celou dobu držení vozidla. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla.

Pojištěný má z povinného ručení právo, aby pojišťovatel za něho nahradil poškozenému uplatněné prokázané nároky jako náhradu: za ublížení na zdraví a nákladů při úmrtí, škody vzniklé poškozením, zničením, odcizením anebo ztrátou věci, ušlého zisku.

Limity pojistného krytí (výška, do jaké pojišťovna nahradí škodu) závisí na konkrétním produktu dané pojišťovny. Minimální výška limitů plnění, stanovená zákonem, je:

  • ublížení na zdraví, limit plnění minimálně však 35 000 000 Kč
  • škody na věcech, ušlý zisk, limit plnění minimálně však 35 000 000 Kč.

Zpravidla mají pojišťovny v nabídce i vyšší limity krytí:

  • ublížení na zdraví, limit plnění maximálně 150 000 000 Kč
  • škody na věcech, ušlý zisk, limit plnění maximálně 150 000 000 Kč

Jako doplněk pojišťovny nabízejí asistenční služby v případě poruchy nebo havárie. Tyto služby mají některé pojišťovny zahrnuté v ceně povinného ručení a některé dávají na výběr, jestli je klient chce zahrnout.