Pojištění domácnosti

Movitý majetek představuje soubor movitých věcí, které tvoří zařízení bytu, rekreační budovy a slouží k provozu domácnosti nebo k uspokojování potřeb pojištěného a osob žijících s ním v jedné domácnosti.

Pojištění se vztahuje na:

 • vnitřní zařízení,
 • elektronické a optické přístroje,
 • cennosti,
 • stavební součásti přiléhající k vnitřnímu zařízení bytu, rekreační budovy,
 • sportovní potřeby atd.

Rizika krytá v pojištění

 • požár,
 • výbuch,
 • zásah bleskem,
 • náraz nebo zřícení letadla s posádkou anebo jejich částí anebo nákladu,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • krádež vloupáním,
 • vandalismus po vloupání,
 • loupež,
 • vichřice, krupobití,
 • sesuv půdy,
 • pád laviny,
 • tíha sněhu,
 • pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů,
 • povodeň,
 • záplava,
 • zemětřesení,
 • výbuch sopky,
 • přepětí,
 • voda uniklá z akvária.