Poskytované služby našim klientům

Využití našich služeb je velmi důležitá součást v procesu pojištění. Pomůžeme vám správně se zorientovat v množství informací, které s pojištěním souvisí. Identifikujeme možné rizika, které mohou negativně ovlivnit váš život nebo podnikání. Navrhneme optimální řešení na minimalizaci možných rizik vhodnou kombinací pojistných produktů. Najdeme přijatelnou cenu na trhu za dané riziko.

Analýza – odborná analýza potenciálních rizik, která vyplývají ze specifické situace klienta.
Poradenství – poskytneme odborný pohled na danou oblast a předložíme vám řešení.
Řízení rizika – nabízíme koncepci komplexní ochrany firmy vůči vzniku možných škod.
Správa smluv – aktualizace parametrů smlouvy podle potřeby, změna údajů, sledování stavu potřeb.
Monitoring – spočívá v neustálém sledování vývoje produktů, cen a trendů na pojistných trzích.

Nabízené balíčky služeb

Servis Standard

Jsou to úkony, které jsou každému klientovi poskytnuty automaticky.

  • příprava nabídek,
  • sjednání a uzavření pojistné smlouvy,
  • správa smlouvy během celé doby jejího trvání,
  • poradenství při nahlášení a likvidaci pojistné události.

Servis Komfort

Zvýšený komfort služeb, kdy za úhradu vybavíme tyto rutinní administrativní úkony:

  • na základě zplnomocnění přihlášení vozidla na dopravním inspektorátu v rámci Bratislavy a okolí,
  • na základě zplnomocnění nahlášení pojistné události ve jménu klienta,
  • na základě zplnomocnění doručení písemností do pojišťovny.

Servis Profi

Pro smluvní partnery máme připraveny služby, které kompletně pokrývají jejich potřeby:

  • při pojistné události na vozidle klienta, v případě potřeby zabezpečíme náhradní vozidlo,
  • sjednání specifických podmínek v pojišťovnách,
  • pojistné poradenství.

[ninja_forms_modal_form id=11 class=’button grey small addawesomeicon‘ text_link=’Chci zajistit pojištění‘]

[ninja_forms_modal_form id=39 class=’button grey small addawesomeicon‘ text_link=’Chci komfortní služby‘]

[ninja_forms_modal_form id=43 class=’button grey small addawesomeicon‘ text_link=’Mám zájem o spolupráci‘]

Poptávka služeb

Poptávka našich služeb