Životní pojištění

Životní pojištění slouží jako ochrana pro pojištěnou osobu nebo pro její blízké osoby do budoucnosti, pro případ neočekávaných životních situací. Produkty životních pojištění jsou variabilní a k hlavnímu pojištění pro případ smrti nebo dožití je možné sjednat vícero pojištění, např.:

  • rizikové životní pojištění,
  • připojištění kritických nemocí,
  • připojištění dočasného důchodu v případě invalidity,
  • úrazové pojištění,
  • připojištění osvobození od placení,
  • pojištění ušlého výdělku,
  • připojištění smrti následkem úrazu.

Životní pojištění nabízí možnost odpočítat si z daňového základu pojistné za životní pojištění do výšky 12 000 Kč ročně.